Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

17/08/2019

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng (Trang web) https://www.muhaynhat.com và các dịch vụ liên kết (“Dịch vụ”) thuộc về MU Hay Nhất, bạn (“Người dùng”) đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang web và Dịch vụ bên dưới.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web cũng như Dịch vụ không được sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào ngoại trừ sự cho phép của MU Hay Nhất. MU Hay Nhấtcó quyền từ chối cung cấp dịch vụ theo quyết định của mình và không giới hạn, nếu MU Hay Nhất tin rằng hành vi của người dùng vi phạm pháp luật hiện hành hoặc có hại cho lợi ích của MU Hay Nhất, những người dùng khác của Trang web và Dịch vụ hoặc các dịch vụ khác có liên quen của nó.

TÀI KHOẢN TRANG WEB

Bạn có thể đăng ký miễn phí tài khoản và mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trong tài khoản của mình, tài khoản được liên kết và mật khẩu. Trang web KHÔNG chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn và mọi mất mát liên kết với nó.

TRUY CẬP TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

MU Hay Nhất cung cấp quyền truy cập miễn phí và không giới hạn vào Trang web và Dịch vụ.

NỘP HỒ SƠ

MU Hay Nhất không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ Nội dung gửi nào không phải do bên MU Hay Nhấtcung cấp và không có sự hiểu biết hoặc mối quan hệ bí mật hoặc ủy thác được thiết lập bởi việc nhận hoặc chấp nhận bất kỳ nội dung gửi của Trang web nào. Tất cả các bài đều trở thành tài sản độc quyền của Trang web và các chi nhánh của nó. Trang web và các chi nhánh của trang web có thể sử dụng bất kỳ nội dung gửi nào mà không bị hạn chế và Người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào.

XÁC MINH

Người dùng có thể phải thực hiện thủ tục xác minh không giới hạn các thông tin cần thiết hoặc các tài liệu để đảm bảo tính pháp lý trong quá trình sử dụng, thanh toán sử dụng dịch vụ, thay đổi thông tin tài khoản. Các thông tin của người dùng đều được đảm bảo bí mật và không nhằm mục đích thương mại khác ngoài MU Hay Nhất.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ 3

Cả MU Hay Nhất, các chi nhánh, bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào, cũng như bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ Nhà cung cấp / Đơn vị liên kết nào hoặc bất kỳ Người dùng nào khác của Trang web và Dịch vụ phải mang tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính hữu ích với mục đích cụ thể. Trong một số trường hợp, nội dung có sẵn thông qua Trang web có thể đại diện cho các ý kiến ​​và phán quyết của Nhà cung cấp / Đơn vị liên kết hoặc Người dùng. MU Hay Nhấtvà các chi nhánh của nó không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên nào, hoặc tuyên bố được thực hiện trên Trang web và Dịch vụ của bất kỳ ai khác ngoài nhân viên MU Hay Nhất.Người dùng có trách nhiệm đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua Trang web này. hoặc các chi nhánh, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của Người dùng vào thông tin thu được thông qua Trang web và Dịch vụ.

LƯU TRỮ COOKIES

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ đĩa cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.
Cookie là các tệp nhỏ được áp dụng cho trình duyệt Internet của bạn để theo dõi chuyển động trong trang web. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với thông tin cá nhân. Cookie liên kết đến thông tin về những mặt hàng bạn đã chọn mua tại cửa hàng của chúng tôi, các trang bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn và đảm bảo bạn không thấy cùng một quảng cáo nhiều lần, ví dụ: Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp nội dung cụ thể theo sở thích của bạn và theo dõi việc sử dụng trang web hoặc trò chơi. Chúng tôi và bên thứ ba thu thập thông tin về những trò chơi được chơi, mất bao nhiêu thời gian để chơi trò chơi và quảng cáo hoặc liên kết nào được nhấp vào. Một số trang web của chúng tôi sử dụng công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo. Những quảng cáo này chứa cookie. Cookie nhận được với quảng cáo biểu ngữ được áp dụng bởi các công ty quảng cáo của chúng tôi và MU Hay Nhất không có quyền truy cập vào thông tin này. Hầu hết các trình duyệt được tự động đặt để chấp nhận cookie bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Bạn có thể tắt cookie hoặc đặt trình duyệt của bạn cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Tuy nhiên một số khu vực của các trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng nếu bạn làm như vậy. Bạn có thể đặt trình duyệt web của mình cảnh báo bạn về các nỗ lực đặt cookie trên máy tính của bạn, hoặc giới hạn loại cookie bạn cho phép. Để biết thêm thông tin về cách vô hiệu hóa cookie của bạn, vui lòng truy cập hệ thống hỗ trợ vé của chúng tôi.
Nếu bạn tắt cookie, bạn có thể mất một số tính năng và chức năng của việc chơi trò chơi của chúng tôi, vì cookie cần thiết để theo dõi và cải thiện hoạt động trò chơi của bạn. Xin lưu ý rằng các công ty cung cấp quảng cáo trong trò chơi của chúng tôi hoặc trên trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác và các thực tiễn đó tuân theo chính sách của riêng họ. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của MU Hay Nhấtvà không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

CHẤM DỨT DỊCH VỤ

MU Hay Nhất có quyền, thay đổi, đình chỉ, giới hạn hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất cứ lúc nào.MU Hay Nhất có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào tất cả hoặc một phần Trang web và Dịch vụ mà không cần thông báo, đối với bất kỳ hành vi gây tổn hại đến lợi ích của MU Hay Nhất và người sử dụng Dịch vụ khác như: tấn công Website, Sever,…; lợi dụng lỗi game, bug, hack, cheat để trục lợi mà không thông báo cho MU Hay Nhất.

NHÌN NHẬN

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ, Người sủ dụng dịch vụ đồng ý với các điều khoản và quy định trong Điều khoản sử dụng này.

CAM KẾT BẢO MẬT

Một số thông tin người dùng được thu thập thông qua việc sử dụng trang web này được lưu trữ tự động để tham khảo. Chúng tôi theo dõi thông tin như vậy để thực hiện nghiên cứu nội bộ về sở thích và hành vi nhân khẩu học của người dùng và hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ cộng đồng người dùng được tốt hơn. Thanh toán hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác KHÔNG BAO GIỜ được gửi, tiết lộ hoặc lưu trữ trên Trang web và bị ràng buộc với Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của các đối tác và / hoặc bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Thông tin cơ bản của người dùng (chẳng hạn như địa chỉ IP, nhật ký cho việc sử dụng giao diện trang web và quản lý tài khoản) có thể được tiết lộ cho các đối tác có liên quan để phục vụ cho mục đích đảm bảo việc thanh toán được diễn ra an toàn và có thể truy xuất.