Bảng Cấp Độ Items Xếp Theo Cấp Độ và Chủng Tộc Mu Hay Nhất

Bảng Cấp Độ Items Xếp Theo Cấp Độ và Chủng Tộc Mu Hay Nhất

28/08/2019

Ngoài Item CumStom Và Item Cấp Mới , Các Item Cũ Được Tính Theo Bảng Sau Để Các Bạn Dễ Hiểu Khi Tham Gia Đua Top Tại Mu Hay Nhất

DW:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set vải thô
-cấp 2: set xương
-cấp 3: set nhân sư
-cấp 4: set Ma Thuật
-cấp 5: set Ánh Trăng
-cấp 6: set Triệu Hồn
-cấp 7: set Ma Vương
-cấp 8: set Thần Ma


DK:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set Thiên Kim
-cấp 2: set Thiết Phiến
-cấp 3: set Hoả Long
-cấp 4: set Hắc Điểu
-cấp 5: set Hắc Long
-cấp 6: set Phượng Hoàng
-cấp 7: set Thần Long
-cấp 8: set Quyền Năng

Elf:
Set ex các cấp:
-cấp 1: set Trinh nữ, set lụa
-cấp 2: set Thiên Thanh
-cấp 3: set Ngọc Bích
-cấp 4: set Kim Ngân
-cấp 5: set Nữ Thần
-cấp 6: set Giai Nhân
-cấp 7: set Thánh Nữ
-cấp 8: set Thái Bình

MG:
Set ex các cấp
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: set Phong Vũ
-cấp 5: set Lôi Phong
-cấp 6: set Cuồng Phong
-cấp 7: set Hỏa Thần
-cấp 8: set Hồng Long.

DL:
Set ex các cấp
-cấp 1-2: ko có
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huyền Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set Hoàng Kim
-cấp 7: set Chí Tôn
-cấp 8: set Thái Dương.

Sum:
Set ex các cấp:
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: set Thuật sỹ
-cấp 5: set Hỏa Thiên
-cấp 6: set Ma Pháp
-cấp 7: set Phục Ma
-cấp 8: set bão Điện.

RF:
Set ex các cấp:
-câp1-4: ko có
-cấp 5: set Địa Long
-cấp 6: set Bạch Hổ
-cấp 7: set Quyền Lực
-cấp 8: set bạch Long
————————————————
 

DW:
vũ khí ex các cấp:
-câp 1: gậy Ma Thuật
-cấp 2: gậy Phục Sinh
-cấp 3: gậy Hủy Diệt
-cấp 4: gậy triệu Hồn
-cấp 5: gậy Hỏa Long
-cấp 6: gậy Thiên Sứ
-cấp 7: gậy Kundun
-cấp 8: gậy Thần Ma

DK:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 1:
-cấp 2: kiếm điện
-cấp 3: kiếm hủy diêt
-cấp 4: Cuồng Phong Đao
-cấp 5: Thiên Tử kiếm
-cấp 6: Thiên ma kiếm
-cấp 7: Ỷ thiên đao
-cấp 8: Đao Quyền Năng

Elf:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 1: nỏ thiên thanh. nỏ kim ngân
-cấp 2: Mai Hoa cung
-cấp 3: nỏ thánh
-cấp 4: cung Thiên Mệnh
-cấp 5: Nỏ Hỏa Long
-cấp 6: cung Thiên Thần
-cấp 7: Mỹ Nhân Cung
-cấp 8: cung Thái Bình

MG:
vũ khí ex các cấp:
-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: Lôi Phong đao
-cấp 5: Ảo Ảnh đao
-cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 7: đao Sinh Mệnh
-cấp 8: đao Hồng Long

DL:
vũ khí ex các cấp:
-cấp 1: quyền trượng Chiến
-cấp 2: quyền trượng Thép
-cấp 3: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 4: quyền trượng Kim Cương
-cấp 5: quyền trượng thiên tử
-cấp 6: quyền trượng Tối Cao
-cấp 7: quyền trượng Đại Vương
-cấp 8: quyền trượng THái Dương.

Sum:
Vũ khí ex các cấp:
-cấp 2: gậy Triệu Hồi
-cấp 3: gậy Ánh Bạc
-cấp 4: Khuyển Xích Quỷ
-cấp 5: Gậy Thiên Nữ
-cấp 8: Khuyển Bão điện

RF:
Vũ khí ex các cấp:
cấp 5: ND Địa Long
cấp 6: ND Bach Hổ
cấp 7: ND Quyền Lực
cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng

Dark Knight Sets

 

Bộ Da

Bộ Da

Bộ Đồng

Bộ Đồng

Bộ Trâu Xanh

Bộ Trâu Xanh

Bộ Thiên Kim

Bộ Thiên Kim

Bộ Thiết Phiến

Bộ Thiết Phiến

Bộ Rồng Đỏ

Bộ Rồng Đỏ

Bộ Rồng Đen

Bộ Rồng Đen

Bộ Rồng Xanh

Bộ Rồng Xanh

Bộ Thần Long

Bộ Thần Long

Bộ Hắc Điểu

Bộ Hắc Điểu

Bộ Quyền Năng

Bộ Quyền Năng

Bộ Thần Thoại

Bộ Thần Thoại

Bộ Hoàng Long

Bộ Hoàng Long

Fairy Elf Sets

 

Set Trinh Nữ

Set Trinh Nữ

Set Lụa

Set Lụa

Set Thiên Thanh

Set Thiên Thanh

Set Ngọc Bích

Set Ngọc Bích

Set Kim Ngân

Set Kim Ngân

Set Giai Nhân

Set Giai Nhân

Set Thánh Nữ

Set Thánh Nữ

Set Nữ Thần

Set Nữ Thần

Set Thái Bình

Set Thái Bình

Set Anh Vũ

Set Anh Vũ

Set Thiên Vũ

Set Thiên Vũ

 

Dark Wizard Sets

 

Set Vải Thô

Set Vải Thô

Set Xương

Set Xương

Set Nhân Sư

Set Nhân Sư

Set Ma Thuật

Set Ma Thuật

Set Triệu Hồn

Set Triệu Hồn

Sét Ánh Trăng

Sét Ánh Trăng

Set Ma Vương

Set Ma Vương

Set Thần Ma

Set Thần Ma

Set Quỷ Vương

Set Quỷ Vương

 

Magic Gladiator Sets

Set Phong Vũ

Set Phong Vũ

Set Lôi Phong

Set Lôi Phong

Set Cuồng Phong

Set Cuồng Phong

Set Hỏa Thần

Set Hỏa Thần

Set Hồng Long

Set Hồng Long

Set Hủy Diệt

Set Hủy Diệt

Set Bóng Ma

Set Bóng Ma

 

Summoner Sets

 

Set Thuật Sĩ

Set Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên

Set Hỏa Thiên

Set Ma Pháp

Set Ma Pháp

Set Phục Ma

Set Phục Ma

Set Bão Điện

Set Bão Điện

Set Nữ Vương

Set Nữ Vương

Set Chiêm Tinh

Set Chiêm Tinh

 

Dark Lord

 

Set Thiết Ma

Set Thiết Ma

Set Huyền Thiết

Set Huyền Thiết

Set Hắc Vương

Set Hắc Vương

Set Chí Tôn

Set Chí Tôn

Set Hoàng Kim

Set Hoàng Kim

Set Thái Dương

Set Thái Dương

Set Đế Vương

Set Đế Vương

Thiết Binh

 

Bộ Địa Long

Bộ Địa Long

Bộ Bạch Hổ

Bộ Bạch Hổ

Bộ Quyền Lực

Bộ Quyền Lực

Bộ Bạch Long

Bộ Bạch Long

 

 

Tin liên quan

Hướng Dẫn Nhận Và Đổi Gilft Code Mu Hay Nhất 28/09/2019

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng – Ủy Thác Buôn Bán Không Treo Máy 26/09/2019

Hướng Dẫn Sử Dụng – Ủy Thác Cày Exp Không Treo Máy 26/09/2019

Hệ Thống Dòng Vàng Harmony Mu Hay Nhất 27/08/2019

Hướng Dẫn Chi Tiếc Hệ Thống Socket Mu Hay Nhất 27/08/2019